Shape world

Σχήματα και δημιουργία!1

Letter and number recognition

Αισθητηριακή δραστηριότητα ανακάλυψης και εκμάθησης γραμμάτων!