Η ανάπτυξη της όρασης στα νεογέννητα έως 6 μηνών

ανάπτυξη της όρασης

Το νεογέννητο μέσα από τις αισθήσεις του αντιλαμβάνεται τον κόσμο και μαθαίνει νέες  εμπειρίες που θα το βοηθήσουν να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του.  Η όραση είναι μια από τις 5 αισθήσεις η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται μέχρι και τα πρώτα χρόνια του μωρού.  0-1 μηνών: Η όραση του νεογέννητου μωρού είναι θολή, περισσότερο ασπρόμαυρη ενώ δυσκολεύεται να εστιάσει σε κοντινά αντικείμενα. Επικρατεί η άποψη ότι το νεογέννητο […]