Θα είμαι πάντα κοντά σου

Απευθύνεται σε παιδάκια προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και αναφέρεται στους φόβους που αισθάνονται.

Θα είμαι πάντα κοντά σου

Θα είμαι πάντα κοντά σου

Ένα τρυφερό παραμύθι που απευθύνεται σε παιδάκια προσχολικής ηλικίας και αναφέρεται στους φόβους που αισθάνονται.