Θα είμαι πάντα κοντά σου

Απευθύνεται σε παιδάκια προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και αναφέρεται στους φόβους που αισθάνονται.