Τα συναισθήματα

Ένα διαδραστικό βιβλίο με παραθυράκια που θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τα συναισθήματα