Εκπαιδευτικά κερασάκια

Εκπαιδευτικά κερασάκια

Τα εκπαιδευτικά κερασάκια θα μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε αριθμούς και γράμματα!

Σχεδιάζουμε τα κερασάκια μας με μαρκαδόρους και μέσα γράφουμε αριθμούς ή γράμματα. Σε στρογγυλές αυτοκόλλητες ετικέτες γράφουμε επίσης αριθμούς και γράμματα που θα δουλέψουμε.

Δραστηριότητες με αριθμούς

1. Αναγνωρίζουμε τους αριθμούς στα κεράσια μας και κολλάμε επάνω τους τις αντίστοιχες ετικέτες.

2. Συμπληρώνουμε τους αριθμούς που λείπουν στα κενά κεράσια μας ώστε να συμπληρωθεί σωστά η πρώτη δεκάδα.

3. Γράφουμε τυχαία αριθμούς αφήνοντας ένα κενό πριν και μετά ώστε να κολλήσουμε/γράψουμε τους αριθμούς που λείπουν.

Δραστηριότητες με γράμματα

1. Αναγνωρίζουμε τα γράμματα και κολλάμε τα αντίστοιχα αυτοκόλλητα.

2. Συμπληρώνουμε τα γράμματα που λείπουν

3. Κάνουμε αντιστοίχιση κεφαλαίων-πεζών.

επιστροφή στην αρχική

παιδικά βιβλία

δραστηριότητες & χειροτεχνίες

εκτυπώσιμο υλικό

προϊόντα φροντίδας

blog

pinterest & instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *