Χειμωνιάτικες κάρτες μέτρησης

Χειμωνιάτικες κάρτες μέτρησης

Οι χειμωνιάτικες κάρτες μέτρησης είναι ιδανικές για παιδάκια 2,5 ετών και πάνω. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τους αριθμούς και τις αντίστοιχες ποσότητες. Ξεκινάμε με 3 κάρτες στην αρχή και μετράμε δείχνοντας με το δάχτυλό μας τα αντικείμενα. Προσθέτουμε κάρτες σιγά σιγά σύμφωνα με το ρυθμό του παιδιού μας. Κατεβάστε και εκτυπώστε τις ΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ FREE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *