ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ από τη γέννηση έως 3 ετών

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ από τη γέννηση έως 3 ετών
Μάθε με πως να είμαι ο εαυτός μου.

Εκδόσεις Μίνωας

Η μοντεσσοριανή μέθοδος βασίζεται στην επισταμένη παρατήρηση του παιδιού κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων. Βοηθάει το παιδί να αναπτυχθεί με βάση το δικό του ρυθμό και τη δική του ιδιαίτερη προσωπικότητα καθώς εξελίσσει σταδιακά όλες του τις ικανότητες.

Το παιδί επιθυμεί να εξερευνήσει και να ανακαλύψει τον κόσμο, να μετακινηθεί στο χώρο γύρω του και να αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους που το περιβάλλουν. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον γύρω του, που να ενισχύει και να διευκολύνει την κινητικότητά του και ως εκ τούτου την εξερεύνηση. Να το βοηθάμε όσο χρειάζεται, να ενθαρρύνουμε τις προσπάθειές του και να προσφέρουμε δυνατότητες για νέες επιλογές.

Αυτό το βιβλίο θα μας βοηθήσει να χτίσουμε μια σχέση με το παιδί μας που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τον σεβασμό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *