Μαγνητικά μήλα για την εκμάθηση κλασμάτων!

🍎Magnetic Apple Fractions🍏
Learning Resources

Ηλικία 5+

Μαγνητικά μήλα για την εκμάθηση κλασμάτων!


Αρχικά χωρίζουμε τα μήλα με βάση το χρώμα τους και μετράμε πόσα κομμάτια χρειάζεται το κάθε ένα ώστε να γίνει ολόκληρο.
Εξηγούμε ότι τα κλάσματα είναι μέρος ενός ολόκληρου αντικειμένου και ξεκινάμε από τα δύο μισά ενός μήλου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *