Παίζω και μαθαίνω αριθμούς

Παίζω και μαθαίνω αριθμούς

Παίζω και μαθαίνω αριθμούς με μια διασκεδαστική δραστηριότητα ταύτισης στην κουζίνα μας. Αν το παιδάκι μας έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με αριθμούς ξεκινάμε με τους τρείς πρώτους και δημιουργούμε μια κάθετη ή οριζόντια στήλη στο ψυγείο μας. Δίπλα στο παιδί αφήνουμε τούς υπόλοιπους μαγνητικούς αριθμούς και στη συνέχεια εκείνο θα πρέπει να αναγνωρίσει και να τοποθετήσει τους αριθμούς στη σωστή στήλη.

Δείτε εδώ
Δραστηριότητες με αριθμούς
Εκτυπώσιμο υλικό

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *