Τα άτακτα γράμματα

Τα άτακτα γράμματα δεν θέλουν να μπουν σε σειρά. Εμείς όμως θέλουμε να μάθουμε την αλφαβήτα οπωσδήποτε!

Σε ξυλάκια χειροτεχνίας γράφουμε τα γράμματα μας με μαρκαδόρο. Το κάθε ξυλάκι μπορεί να αποτελείται μόνο από κεφαλαία ή μόνο από πεζά γράμματα αλλά και με συνδιασμό ώστε να αντιστοιχήσουν τα κεφαλαία με τα αντίστοιχα πεζά. Αφήνουμε κενά ανά διαστήματα όπου εκεί θα μπει αργότερα το άτακτο γραμματάκι. Στη συνέχεια θα προετοιμάσουμε τα μανταλάκια μας στα οποία θα γράψουμε τα γράμματα που λείπουν ώστε το παιδί να τα τοποθετήσει στη σωστή θέση.

Τα άτακτα γράμματα
Δείτε εδώ
Δραστηριότητες με αριθμούς
Άλλες δραστηριότητες με αριθμούς

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *